PRINCIPAL INVESTIGATOR(PI)

                            14414

   Liang LEI 雷 亮        
CURRENT STAFF


       

                                                                                   


               

Zhen LIU 刘 珍 Kaiyu WANG王开雨
Executive Assistant(2021.6-now) Research Assistant (2022.3-now)

           

       


Xingyu ZHANG 张星宇 Jinbo JIA 贾锦波
Postdoctor (2021.12-now) Postdoctor (2022.4-now)

                      


PhD  STUDENTS
                                                        49431
Yingbo JIANG 姜英博  Xiangbo GAO  高相波 Lei LIU  刘垒
PhD Student(2021.8-now) PhD Student (2021.8-now) PhD Student (2021.8-now)  


     

     

Zhenqi GUO 郭珍琦 Yanbo WANG 王博研 Zhaohao WU  吴赵昊
PhD Student(2022.8-now) PhD Student (2022.8-now) PhD Student (2022.8-now)

      5D23Rongrong TIAN 田蓉蓉

PhD Student (2022.8-now)

 


ALUMNI

Chen YU 于 晨

Executive Assistant(2020.9-2021.11)                                                       
Huanyu WU  吴唤雨
Tinghe WANG  王婷鹤
Chen TANG   唐 晨
Visiting Student(2020.9-2021.7)
 Visiting student(2021.3-2021.6)
Research Assistant(2020.6-2020.9)
Zhejiang University
Cornell University
Tsukuba University
                                                                                                                                                                       
Hanlin QI   齐翰林
Zeyu GUO 郭泽玉
Yaozhong SHI石耀中
Summer Intern(2020.7-2020.8)
Visiting Scholar(2020.7-2020.8)
Visiting Student(2020.7-2021.3)
Chang‘an University
China University of Geosciences
California Institute of Technology